AUTOMAATIOSTA JA
TIEDONSIIRROSTA
  Automaatio tarkoittaa itsestään toimivaa.

  Jotta laite tai järjestelmä ansaitsisi nimensä osaksi automaatio -sanan, sen tulisi toimia ilman ulkoista apua määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Ideaalitapauksessa automaatiolaitteiden tai järjestelmän tulisi pystyä itse korjaamaan itsensä vian ilmetessä.

  Laite tai järjestelmä, joka tarvitsee ihmisen avukseen, ei ansaitse nimensä osaksi automaatio -sanaa. Käytännössä automaatiolaitteen tai -järjestelmän minimivaatimuksena tulisi olla kyky toimia itsenäisesti määritellyissä olosuhteissa ja kyky antaa tieto jos ehtoja ei pystytä täyttämään tai itse automaatiolaitteeseen tai -järjestelmään tulee vika. Esimerkiksi jos jonkun tilan sallituksi lämpötilaksi on määritelty 15C - 22C, on tarpeetonta ilmoittaa lämpötilanarvoista määritellyn alueen sisällä tiedonsiirtolaitteiden avulla valvomoon. Vain lämpötilan muuttuminen määritellyn alueen ulkopuolelle on tarpeellinen tieto. Tätä tietoa sanotaan ilmoitukseksi. Tässä tapauksessa ilmoitus = kohteen lämpötila ei ole määritellyllä alueella.

  Tiedolla tässä yhteydessä tarkoitetaan sähköisesti mitattavan fysikaalisen suureen arvoa esim. lämpötila, kosteus, verenpaine, tuulen suunta yms. Merkkipohjaiset tiedot kuten kirjaimet, välilyönnit yms. perustuvat sopimuksiin ja standardeihin, joita tietokoneet noudattavat. Tiedolla on aina ARVO. Se voi olla tarpeellista, tarpeetonta, vahingollista tai jotakin muuta. Tiedon arvon voi määritellä vain ihminen. Tietokone käsittelee nopeasti suuria tietomääriä annettujen kriteerien mukaisesti. Tietokone ei osaa määritellä tiedon arvoa. Rakennussuunnitteluohjelmassa kakkosnelosen metrihinta ja arkkitehdin kynän jälki ovat tietoja. Mikä on niiden arvo?
  Koska tietokoneet ovat lisänneet räjähdysmäisesti tiedon käsittely- ja tallennuskapasiteettia ja -nopeutta, tarpeettoman tiedon määrä suhteessa tarpeelliseen on lisääntynyt vastaavasti. Sen sijaan ihmisten kyky arvottaa tietoa ei ole lisääntynyt. Myös siirrettävästä tiedosta suurin osa on tarpeetonta. Tarpeettoman tiedon käsittely ja siirto aiheuttavat paitsi turhia kustannuksia myös sekaannusta tiedon arvottamisessa.

  Inhimillisten systeemien toimivuuden kannalta on tärkeää että arvokas ja arvoton tieto pystytään kohtuullisessa määrin erottamaan toisistaan. Tarpeeton ja vahingollinen tieto ovat tietosaastetta, joka pilaa tietoilmaston.

Varpushaukantie 2 B14
90250  OULU
Puh. 0400 911 051
 
Internet: http://www.outel.fi/
Sähköposti: vahtimikko@outel.fi