Teleservice-ohjelmisto

  Teleservice R

  Tämä ohjelmisto ottaa vastaan tapahtumatietoja ja viestejä.
  Tiedot rekisteröityvät laitteelle tulkintaa varten.
  Tapahtumapuskurien koot:
  • 500 viimeisestä saapunutta ilmoitusta.
  • Kohdekohtaisesti 100 viimeistä ilmoitusta.


  Teleservice RM

  Tämä ohjelmisto vastaanottaa ja rekisteröi tapahtumatiedot R-ohjelmiston tapaan.
  Lisäksi RM-ohjelmisto pystyy ottamaan yhteyden etäpäätteeseen tai muuhun sanoman lähettäneeseen laitteeseen vastavuoroisuuden aikaansaamiseksi.
  Asetusten lisäksi ylläpitäjä voi asettaa viikko-ohjelman, jonka mukaan otetaan yhteyttä kohteisiin etäpäätteen kunnon tarkistamiseksi. Tämä on erittäin hyvä kesällä, jotta ukkosten ja sähkökatkosten aiheuttamat vauriot saadaan ilmaistua mahdollissiman nopeasti.


  Teleservice RFG

  Teleservice RFG-ohjelmisto vastaanottaa ja rekisteröi tapahtumatietoja kuten R-ohjelmisto.
  Vastaanotetut ilmoitukset voidaan ohjelmoida edelleensiirrettäviksi 1 - 3 päivystysnumeroon tekstiviestinä tai jäämään pelkäksi kirjaustiedoksi järjestelmään.


  Teleservice RFMG

  Sisältää kaikki edellisten versioiden ominaisuudet


Varpushaukantie 2 B14
90250  OULU
Puh. (08) 311 1151
 
Internet: http://www.outel.fi/
Sähköposti: vahtimikko@outel.fi