Outel Oy - palvelulogistiikan sanoman välitystä


Sivuja uudistetaan. . .GSM-Vahtimikko VM-2020   

Outel Oy - palvelulogistiikan sanoman välitystä yli 50 vuotta
  Sanoma on mikä tahansa näkyvä, kuultava tai muuten havaittava merkki, minkä ihminen puhuu tai muulla tavalla ilmaisee toiselle yhteistyön parantamiseksi tai muuten toimintaa ohjaavaksi asiaksi. Sanomien välittäminen on mitä tavallisinta arjen toimintaa. Sitä tapahtuu tarkoituksettakin.

  Ihminen on kehittänyt tuhansia vuosia sanomien lähettämismenetelmiä aistihavaintojen alueen ulkopuolelle.
  Sanomalehti ja sen nykyversio internet ovat laajalti käytettyjä sanomien välitysjärjestelmiä. Ne välittävät sanomia ja joissakin määrin sisältöjä (tarinoita ja kertomuksia).
  Näille molemmille on tunnusomaista, että ihminen tekee sanoman tai kertomuksen.

  Palvelulogistiikassa palvelu liikkuu ihmisen luokse. Nykykäytännössä on tyypillistä, että ihminen liikkuu palvelun luokse. Jotta palvelu saadaan liikkumaan oikealle ihmiselle oikeaan aikaan, tarvitaan tehokas Sanomien välitys.
  Puhe ihmiseltä ihmiselle on yleisin sanoman välitysmuoto. Muita ovat sosiaalinen media ja internet.

  Vahtimikko lähettää puhesanoman tai muun viestin olosuhteiden muutoksesta, joka havaitaan mittaamisen tai muun todentamisen avulla. Sanoma voidaan ottaa vastaan, käsitellä ja edelleen siirtää Sanoma-Sanna sovelluksella, joka pystyy käsittelemään myös ihmisen muodostamia sanomia. Näillä voidaan toteuttaa monipuolisia palvelulogistiikan sanomanvälitysjärjestelmiä.

  Tuotteet: Vahtimikkojen ominaisuudet ja toimintaPaluu etusivulle.

Varpushaukantie 2 B14
90250  OULU
Puh. 0400 911 051
 
Internet: http://www.outel.fi/
Sähköposti: vahtimikko@outel.fi