SÄHKÖISET TIEDON-
SIIRTOTAVAT

  Luonnossa ja ympäristössämme olevia asioita ja ilmiöitä kuvataan suureilla. Esimerkiksi lämpötila (C°), pituus (m), paine (Pa), nopeus (m/s), jne. Kaikki suureet, jotka voidaan sähköisesti mitata, niiden mittausarvot voidaan myös siirtää sähköisesti. Ei mitattavia tai vaikeasti mittattavia asioita ovat mm. maku, haju, tunne, kauneus, jne. Koska ei saada helposti sähköisesti esitettävää arvoa, niiden tietojen siirtäminen ei myöskään ole helppoa.

  Sähköiset tiedonsiirtotavat voidaan yhteyden rakentumisen perusteella jakaa kolmeen ryhmään.

  1. Kiinteästi kytketty tiedonsiirtotapa

   Tietoa siirretään aina paikasta 1 paikkaan 2 tai päinvastoin.

  2. Ympärisäteilevä tiedonsiirtotapa

   Tietoa siirretään paikasta 1 yhteen tai useampaan paikkaan samanaikaisesti. Radio- ja TV-toiminta perustuu tähän tiedonsiirtotapaan.

  3. Osoitteellinen tiedonsiirtotapa

   Tietoa siirretään kaksisuuntaisesti minkä tahansa kahden paikan välillä. Jokaisella paikalla on osoite (puhelinnumero, sähköpostiosoite, internet-osoite, jne). Antamalla kytkentäavaruudelle osoite, kahden paikan välinen tiedonsiirtoyhteys rakentuu.

Varpushaukantie 2 B14
90250  OULU
Puh. 0400 911 051
 
Internet: http://www.outel.fi/
Sähköposti: vahtimikko@outel.fi