VAHTIMIKKO TELESERVICE -OHJELMA

  Vahtimikko Teleservice -ohjelmistolla valvottavien kohteiden kaukokäyttö ja valvonta käy vaivattomasti tietokoneen avulla.

  Ohjelmisto vastaanottaa järjestelmän ilmoituksensiirtopuhelimilta ilmoitustietoja ja siirtää ne edelleen GSM-puhelimille ja hakulaitteille selväkielisinä tekstiviesteinä. Saapuneet ilmoitukset tallentuvat ohjelman muistiin myöhempää seurantaa varten.

  Teleservice -ohjelmistolla voidaan myös kaukokäyttöisesti tarkastella ja muuttaa Vahtimikon toimintaohjeita, ohjata teknisiä laitteita sekä tarkastaa valvontalaitteiston toiminta.

  Windows -pohjainen Vahtimikko Teleservice -ohjelmisto on helppokäyttöinen. Tietokoneessa tulee olla kaksi vapaata korttipaikkaa ohjelmiston mukana toimitettaville liikennöintikorteille. Ohjelmisto tarvitsee toimiakseen kaksi puhelinliittymää. Vahtimikko Teleservice -ohjelmisto on yhteensopiva kaikkiin puhuviin ilmoituksensiirtopuhelimiin, joiden ohjelmaversio on 3.00 tai uudempi.

  OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTO JA PERUSASETUKSET

  Ohjelman perusasetukset tarkastetaan käyttöönoton yhteydessä. Tietoliikenneportit valitaan käytettävien puhelinliittymien mukaan, jolloin ilmoitusten vastaanottoon sekä kaukokäyttöön varataan erilliset liittymät. Perusasetuksissa määritellään lisäksi Vahtimikkojen kaukokäytön ja tekstiviesti -liikennöinnin ohivalintanumerot sekä tulostetaanko ilmoitustiedot automaattisesti kirjoittimelle. Kaikki ohjelman tulostukset tapahtuvat käyttöjärjestelmän oletuskirjoittimelle.

  Valvomolaitteistona toimiessaan, ohjelmiston tulee olla aina päällä ja on suositeltavaa varmistaa tietokoneen sähkönsyöttö.

  VALVONTAKOHTEET JA ILMOITUSTEN VASTAANOTTO


  Vahtimikko Teleservice -ohjelmiston pääikkunassa voidaan lisätä järjestelmään uusia valvontakohteita ja poistaa niitä. Kohteen tietoja, lukuunottamatta kohdenumeroa ja laitetyyppiä (RT-101 / RT-104 / RT-105 / RT-105+IO-642), voidaan myöhemmin muuttaa. Kohteita lisättäessä ohjelmalle annetaan seuraavat tiedot: sijoituskohteen nimi, kohdenumero, puhelinnumero, laitetyyppi sekä kohteen lisätietoja, jotka tulostuvat näytölle ilmoitusten saapuessa.

  Näyttöön valitun kohteen asetuksia ja ohjauksia voidaan tarkastaa ja muuttaa. Päänäytöltä siirrytään ikkunaan, jossa voidaan tarkastella kohteesta saapuneita ilmoitustietoja sekä asettaa ilmoitusten edelleensiirtoja GSM-puhelimille ja hakulaitteille. Kohteelle voidaan ajastaa automaattinen toiminnantarkastus.

  Vahtimikoilta saapuvat ilmoitustiedot tallentuvat ohjelman muistiin ja päänäytössä on selattavissa 500 viimeistä selväkielistä ilmoitusta saapumisaikoineen. Ilmoitukset voidaan tulostaa paperille ja niistä voidaan ottaa varmuuskopio, kuten muistakin ohjelmiston sisältämistä tiedoista.

  VAHTIMIKON ASETUKSET JA OHJAUKSET


  Vahtimikko Teleservice -ohjelmiston pääikkunasta valitun kohteen asetuksia päästään tarkastamaan ja muuttamaan. Vahtimikon asetustoiminnot on jaettu kahteen ikkunaan, joista ensimmäiseen sisältyy myös ohjausten suorittaminen. Kohteen lisäämisen jälkeen on suositeltavaa tarkastaa laitteen asetukset, jolloin ohjelmisto ottaa yhteyden kohteeseen ja tuo asetustoiminnot näytölle.

  Ohjelmistolla on mahdollista suorittaa yhden tai useamman Vahtimikkoon kytketyn teknisen laitteen päälle- ja poiskytkentöjä sekä ns. pulssiohjauksia (päälle-pois).

  Asetusten muuttaminen Vahtimikko -ohjelmiston avulla on helppoa, sillä kaikki kaukokäyttöisesti muutettavat asetusvaihtoehdot löytyvät ohjelman valikoista. Teleservice -ohjelmisto huomauttaa asetusvirheistä, joilla Vahtimikolla ei ole edellytyksiä toimia.

  Kaikkien kaukokäyttö -toimintojen suorittamiseksi tarvitaan kohteen 4-numeroinen tunnusluku. Jokaisen yhteydenoton jälkeen ohjelmisto tuo näytölle tiedon aktivoituneista ilmoituksista, päällä olevista ohjauksista ja laitteen valvontatilasta sekä mahdollisista vioista. Kun asetusten muuttaminen on suoritettu, uudet asetukset tallentuvat ohjelman muistiin ja ne voidaan tulostaa paperille.

  Vahtimikko -ilmoituksensiirtopuhelinten asetukset ja ohjausten lukumäärä vaihtelee laitetyypeittäin. Laitteiden ominaisuudet ja toiminnot on esitelty tarkemmin käyttöohjeissa.

  ILMOITUSTEN EDELLEENSIIRTO


  Vahtimikko Teleservice -ohjelmistolla valvontakohteista saapuville ilmoituksille on asetettavissa edelleensiirtotoiminto. Ilmoitusten edelleensiirto tapahtuu GSM-puhelimille ja hakulaitteille. Ohjelmisto tallentaa jokaisesta kohteesta 100 viimeksi saapunutta ilmoitusta.

  VAHTIMIKON TOIMINNAN TARKASTUKSET


  Vahtimikko Teleservice -ohjelmisto voidaan asettaa automaattisesti tarkastamaan valvottavien ilmoituksensiirtopuhelinten toiminta. Toiminnan tarkastus ajastetaan viikonpäivien ja aikojen mukaan. Yhtenä päivänä voidaan suorittaa jopa kolme tarkastusta. Mikäli Vahtimikon toiminnassa todetaan puutteita, epäkuntoilmoitus voidaan siirtää tekstiviestinä GSM-puhelimelle tai hakulaitteelle.

  TELESERVICE -OHJELMISTON VAATIMUKSET

 • 200MHz:n Pentium prosessorilla ja 16M:n keskusmuistilla varustettu tietokone Windows 95/98 Käyttöjärjestelmällä
 • kaksi puhelinliittymää, joista toinen ilmoitusten vastaanottoa ja toinen ilmoitusten edelleensiirtoa varten
 • raporttikirjoitin, jolla tulostetaan kohteiden asetukset ja saapuneet hälytykset

  TELESERVICE -OHJELMISTON HINTAAN SISÄLTYY

 • ohjelmisto
 • 2 liikennöintikorttia
 • asennus tietokoneeseen ja käytön opastus Oulussa

Kopioi Teleservice RFMG -demo! (ver 1.61)

Copyright © 1997 - 2001 Oudata Oy

PL 26
FIN-90401 OULU
Tel: +358-8-311 1151
Fax: +358-8-311 1155