TIEDONSIIRTOKETJU
  Tiedonsiirtoketjusta tulisi pystyä erottamaan kolme eri osaa:

  1. Prosessi on se osa tiedonsiirtoketjua, joka koskee meitä ihmisiä, ympäristöämme ja ympärillämme tapahtuvia luonnonilmiöitä. Siinä tapahtuu mittaus, ohjaus, valvonta, tulostus, näyttö yms. ilmiöt. Ylivoimaisesti suurin osa tiedonsiirtoketjun häiriöistä syntyy tässä osassa. Prosessiin liitetyt anturit antavat siinä tapahtuvat ilmiöt ja mittaustiedot sähköisessä muodossa tiedonsiirtolaitteelle. PROSESSI ON OSA LUONTOA.

  2. Tiedonsiirtolaite ottaa vastaan prosessin antamat sähköiset tiedot ja muuttaa ne sellaiseen muotoon, että ne ovat siirrettävissä valitun tiedonsiirtotien kautta. Tiedonsiirtolaite liittää lähettämiinsä tietoihin prosessin sijaintitiedon eli kohteen numeron tai nimen sekä prosessissa tapahtuneen ilmiön tunnistekoodin. Lisäksi tiedonsiirtolaite voi valita käyttämänsä tiedonsiirtotien prosessin antaman tiedon perusteella. Tiedonsiirtolaite pystyy myös ottamaan vastaan tiedonsiirtotieltä saamansa tiedot ja muuttamaan ne prosessille sopiviksi. Tyypillisiä vastaanottoprosesseja (ihmisen lisäksi) ovat näyttö, tallennus, tulostus ja ohjaus. Lähetyspään prosessi on tavallisimmin automaatio-, kaukokäyttö-, mittaus- tai valvontajärjestelmä.

   PROSESSI ON ISÄNTÄ JA TIEDONSIIRTOLAITE ORJA. ORJA TOTTELEE AINA ISÄNNÄN KÄSKYÄ.

  3. Sähköinen tiedonsiirtotie toimii jollakin "Sähköiset tiedonsiirtotavat" -tekstissä esitetyistä tiedonsiirtotavoista. Yleisin ja monipuolisin tiedonsiirtotie on kytkentäinen televerkko. Sitä voi verrata tieverkkoon. Tieverkon henkilöliikenne vastaa televerkon puhelinliikennettä ja tieverkon tavaraliikenne vastaa televerkon dataliikennettä.


   JÄRKEVÄ TELEVERKON KÄYTTÖ VASTAA JÄRKEVÄÄ TIEVERKON KÄYTTÖÄ.

   Vahtimikko toimii tiedonsiirtolaitteena tässä ketjussa.

   TIEDONSIIRTOKETJUN OSIEN RAJAT EIVÄT OLE AINA SAMAT KUIN LAITTEIDEN RAJAT.

   Esimerkkejä tiedonsiirtoketjuista

   Lähtöprosessissa mitataan ihmisen liikettä. Jos liikkeen mittaustulos on määriteltyä suurempi, tapahtuu liikkeen ilmaisu, joka on esim. koskettimen sulkeutuminen. Tämä ilmoitustieto annetaan tiedonsiirtolaitteelle, joka liittää siihen paikkatiedon kolmenumeroisena ja ilmoitustiedon yksinumeroisena. Esimerkiksi kohde 543 hälytys 1.

   Vastaanottoprosessissa ihminen näkee GSM-puhelimen näytöltä kohteesta 543 tulevan hälytyksen 1. Hän suorittaa tarvittavat toimenpiteet.

Varpushaukantie 2 B14
90250  OULU
Puh. 0400 911 051
 
Internet: http://www.outel.fi/
Sähköposti: vahtimikko@outel.fi