Mitä Vahtimikko on?

  Vahtimikko on monipuolinen tapahtumatietojen siirto-, edelleensiirto-, rekisteröinti- ja ylläpito-järjestelmä.

  Sen keskeisiä ominaisuuksia ovat joustava rakennettavuus ja käytettävyys sekä interaktiivisuus.

  Tiedonsiirrossa se käyttää kulloinkin sopivaa nykyaikaista, yleisesti käytettyä tiedonsiirtomenetelmää. Helppokäyttöisyys ja ihmisten käyttäytymisen huomioiminen ovat Vahtimikolle itsestäänselvyyksiä.

  Järjestelmä voi muodostua yksittäisistä etäpäätelaitteista, jotka kommunikoivat ihmisen kanssa suoraan tai etäpäätteet voivat kommunikoida Teleservice-tietokoneen kautta. Näin voidaan toteuttaa halutunlainen, monipuolinen ja joustava etäpalvelujärjestelmä.  Vahtimikko etäpäätelaitteet

  Vahtimikko etäpäätelaitteita on tehty jo yli 30 vuoden ajan.

  Näistä vuoden 1990 jälkeen toimitetut voivat toimia nykyaikaisessa Teleservice-ympäristössä.

  Perinteiset RT-sarjan Vahtimikot toimivat lankaverkossa ja VM-sarjan Vahtimikot sekä lanka-, että GSM-verkossa.

  Etäpääteen tavoin toimii myös ihminen ja puhelin tai ihminen ja Teleservice-tietokone.  Teleservice-ohjelmistot

  Teleservice-ohjelmistot ovat helppokäyttöisiä tietokoneohjelmia, joiden avulla yksittäiset Vahtimikko-etäpäätelaitteet voivat liittyä toisiinsa ja muihin tiedonsiirtolaitteisiin televerkon kautta.

  Näin syntyy helposti joustavia tiedonsiirtojärjestelmiä käytännön elämän vaihteleviin tarpeisiin.

  Vuodesta 1990 lähtien toimitetut Vahtimikot voidaan ohjelmistopäivityksellä liittää Teleservice-palvelujärjestelmään.

  Teleservice voi olla paitsi teknisiä tapahtumatietoja välittävä järjestelmä, myös kaupallisia tai sosiaalisia tarpeita palveleva välitysjärjestelmä.  Lisätietoja
Varpushaukantie 1
90250  OULU
Puh. (08) 311 1151
Fax (08) 311 1155
Internet: http://www.outel.fi/
Sähköposti: vahtimikko@outel.fi