Outel Oy

    Outelin toiminta-ajatus on kytkentäistä televerkkoa käyttävien tiedonsiirtoratkaisujen tuottaminen.

    Kytkentäinen televerkko on se normaali päivittäin käytettävä puhelinverkko, jossa siihen kytketyllä laitteella on osoite (puhelinnumero, telefax, internet osoite, sähköpostiosoite yms.) ja jossa verkkoon kytketyllä laitteella voidaan saada tiedonsiirtoyhteys kahden tai useamman osoitteen välillä.

    Toiminta-ajatus syntyi Oulun yliopistossa tehdyn diplomityön yhteydessä vuonna 1972.Outel Oy perustettiin tämän toiminta-ajatuksen pohjalta vuonna 1978.


Vahtimikko vuodelta 1972

Varpushaukantie 2 B14
90250  OULU
Puh. 0400 911 051
 
Internet: http://www.outel.fi/
Sähköposti: vahtimikko@outel.fi